ZŁOTE GODY W GMINIE AUGUSTÓW

W dniach 08 oraz 09 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Augustów miał miejsce  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody. Jubilaci z terenu Gminy Augustów zostali uhonorowani Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył  Wójt Gminy Augustów Pan Zbigniew Buksiński wraz z Zastępcą Wójta Gminy Augustów Panem Zdzisławem Chmielewskim oraz Panią Sekretarz Gminy Elżbietą Pszczołą.

Prezydent RP przyznał odznaczenia następującym Jubilatom:

  1. Teresa i Zygmunt Drejer;
  2. Leokadia i Mirosław Galiccy;
  3. Danuta i Piotr Karpińscy;
  4. Krystyna i Walenty Kopiczko;
  5. Henryka i Stanisław Wiszniewscy.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności, wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, szczęściu, wzajemnej miłości oraz w  otoczeniu najbliższych. Niech ten jubileusz  i kolejne  będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

Przy okazji tego jubileuszu informujemy, iż do zgłoszenia inicjatywy Wojewodzie Podlaskiemu przyznania “Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla mieszkańców Gminy Augustów uprawniony jest Wójt Gminy. Wobec powyższego w tej sprawie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16 –300 Augustów, pokój nr 2., tel. 87 643 30 56 wew. 30.

zdjęcie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, kwiatów oraz upominku na stolezdjęcie jubilatów i ich rodziny z Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustówzdjęcie jubilatów i ich rodziny z Wójtem, Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustówzdjęcie jubilatów i ich rodziny z Wójtem, Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustówzdjęcie jubilatów i ich rodziny z Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustów