Złote Gody – informacja o uroczystości.

Złote Gody - informacja o uroczystości (kwiecień 2019)

W czwartek, 11 kwietnia br., w budynku Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszej gminy, którzy przeżyli w związku małżeńskim minimum 50 lat –  Złote Gody. W uroczystości wzięło udział 5 par:
– Państwo Natalia i Henryk Baczyńscy,
– Państwo Romualda i Kazimierz Bujnowscy,
– Państwo Krystyna i Jan Kacprzyk,
– Państwo Regina i Stanisław Kacprzyk
– Państwo Honorata i Henryk Wasilewscy.
“Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostały nadane Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast małżonkom wręczył je – wraz z  drobnym upominkiem od gminy – Wójt Gminy Augustów Zbigniew Buksiński. W uroczystości, która stała się okazją do wspomnień, wzięli także udział najbliżsi Jubilatów. Wójt Gminy Augustów życzył Jubilatom dalszego zgodnego pożycia małżeńskiego w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Podkreślił również, że Jubilaci są godnym wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń. Pozostałym dwóm parom, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości, czyli Państwu Jadwidze i Janowi Masłowskim oraz Państwu Krystynie i Janowi Ostapowiczom, odznaczenia wręczono następnego dnia.
Przy okazji tego jubileuszu informujemy, iż do zgłoszenia inicjatywy Wojewodzie Podlaskiemu przyznania “Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla mieszkańców Gminy Augustów uprawniony jest Wójt Gminy. Wobec powyższego w tej sprawie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16 –300 Augustów, pokój nr 12.