Zarządzenie nr OR.0050.94.2019 Wójta Gminy Augustów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

Zarządzenie nr OR.0050.94.2019 Wójta Gminy Augustów z dnia 30 września 2019 r.