ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: “USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY AUGUSTÓW”

Zapytanie_ofertowe_azbest_2020Zapytanie ofertowe w formacie pdf

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w formacie doc

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w formacie pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- oświadczenie w formacie pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- oświadczenie w formacie doc

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego-Istotne postanowienia umowy w formacie doc

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego-Istotne postanowienia umowy w formacie pdf