Zaproszenie na XXI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 19 lipca 2017 roku (środa) o godz. 10:00.

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 12 lipca 2017 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.)  zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2017 roku (środa) o godz. 1000 odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 19 lipca 2017 roku.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
 5. a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Jana Pawła II w Żarnowie;
 6. b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Sybiraków w Netcie;
 7. c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;
 8. d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy;
 9. e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Westerplatte w Rutkach;
 10. f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Armii Krajowej w Janówce;
 11. g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Gen Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach oraz określenia przejęcia mienia po gimnazjum;
 12. h) w sprawie przejęcia mienia po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej;
 13. i) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce.
  1. j) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
  2. k) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.
  3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
  4. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
  5. Oświadczenia radnych i sołtysów.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Augustów.