ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 1817, ze zm.) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy.

W związku z przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Augustów zaprasza  wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 października  2017 r. o godzinie 1430 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Augustowie, w sali nr 3 .

W/w projekt jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz BIP-u Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, tel. 87 6437437

 

Augustów, 13.10.2017r

Projekt – Roczny Program Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi.