WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY RODZAJU MIEJSCOWOŚCI OBUCHOWIZNA, SOŁECTWO ŚWIDEREK W GMINIE AUGUSTÓW

                                                                                                                              Augustów; 14.03.2022 r.

OR.0113.1.2022

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY RODZAJU MIEJSCOWOŚCI OBUCHOWIZNA, SOŁECTWO ŚWIDEREK W GMINIE AUGUSTÓW

 

  1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości na temat zmiany rodzaju miejscowości Obuchowizna na rodzaj wieś. Zmiana rodzaju miejscowości pozwoli na nadanie numerów porządkowych dla budynków w całej miejscowości Obuchowizna.
  2. Przedmiot, forma oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Uchwale Nr XXVII/272/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Obuchowizna, rodzaj: przysiółek wsi Świderek (Id TERYT 0753136) dotyczących zmiany rodzaju tej miejscowości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 23 lutego 2022 r., poz. 810).

miejscowości Obuchowizna, rodzaj: przysiółek wsi Świderek (Id TERYT 0753136) dotyczących zmiany rodzaju tej miejscowości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 23 lutego 2022 r., poz. 810).

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie wyrażenia opinii w „Formularzu konsultacji” w terminie do dnia 10 marca 2022 r.
  2. Wyniki konsultacji społecznych:

Do Urzędu Gminy Augustów złożono 13 szt. formularzy konsultacyjnych.

Na ogólną liczbę 14 uprawnionych do głosowania mieszkańców miejscowości Obuchowizna w konsultacjach wzięło udział 13 osób, tj. 93%. Oddano 13 głosów ważnych. Spośród ważnie oddanych głosów 13 osób, tj. 100% głosowało za zmianą rodzaju miejscowości Obuchowizna z przysiółek wsi Świderek na rodzaj wieś i tym samym wybrali rodzaj miejscowości: wieś.

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/272/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Obuchowizna, rodzaj: przysiółek wsi Świderek (Id TERYT 0753136) dotyczących zmiany rodzaju tej miejscowości konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy, uważa się je za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

Wyniki konsultacji społecznych dot. m. Obuchowizna.pdf