Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów przeznaczonych do zamiany

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów przeznaczonych do zamiany