Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 5 lat w drodze publicznego przetargu ustnego /tj.do dnia 31.12.2025roku/

Wykaz do dzierżawy 2020r