Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Augustów przeznaczonych do najmu na okres do 10 lat w drodze publicznego przetargu ustnego

Wykaz lokali do najmu przedszkole Janówka 2021.doc

Termin i miejsce przetargu oraz  inne niezbędne informacje zostaną zawarte w ogłoszeniu o przetargu podanym do publicznej wiadomości, nie wcześniej niż po upływie 21 dni od daty wywieszenia wykazu.

Wynajmujący zastrzega sobie zmianę wysokości czynszu najmu w następnych latach w drodze aneksu do umów stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów ogłoszonych przez GUS.

Najemca  zobowiązuje się do opłacania obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem najmu, a w szczególności  podatku od nieruchomości oraz innych należności związanych z jego posiadaniem.