Wójt Gminy Augustów ogłasza publiczny przetarg ustny na dzierżawę na okres do 5 lat /tj. do 31.12.2025r/

Wykaz nieruchomości do dzierżawy