Władze Gminy

Wójt – Zbigniew Tadeusz Buksiński

Zastępca Wójta – Zdzisław Chmielewski

Sekretarz Gminy – Tomasz Tomaszewski

Skarbnik Gminy – Małgorzata Zalewska

Zastępca Skarbnika Gminy – Urszula Anita Zientek

Przewodniczący Rady Gminy – Ewa Frąckiewicz