Władze Gminy

Wójt – Zbigniew Tadeusz Buksiński

Sekretarz Gminy – Elżbieta Pszczoła

Skarbnik Gminy – Małgorzata Zalewska.

Przewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Chmielewski