Walka z dezinformacją

od góry czarny napis UWAGA wykrzyknik obok logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Poniżej na żółtym tle czarno-czerwony napis w czerwonej ramce Nie przekazuj i nie upubliczniaj zdjęć, filmówi informacji o: miejscach pobytu lub transportu żołnierzy, datach i godzinach przejazdów, wylotów, lądowań, liczbie i rodzajach wojska, znakach i tablicach rejestracyjnych pojazdów wojskowych