Uroczyste otwarcie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład

30 września 2022 roku, przed Świetlicą Wiejską w Turówce, oficjalnie otwarto inwestycję zrealizowaną w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza ( PROMESA Nr 01/2021/1934/Polski Lad).

W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej  – Jarosław Zieliński, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Maciej Borzyszkowski, Wójt Gminy Augustów – Zbigniew Buksiński, Przewodnicząca Rady Gminy Augustów – Ewa Frąckiewicz, Radni i Sołtysi Gminy Augustów, Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żarnowe Drugim – ks. Dariusz Drężek, przedstawiciele firmy: Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego  Spółka Akcyjna w Suwałkach, wykonującej inwestycję  oraz mieszkańcy gminy Augustów.

Inwestycja dotyczyła wykonania zadania pn. : „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Stare – Turówka – Żarnowo Trzecie gm. Augustów” tj.:

– Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102628B Rutki Stare – Turówka  dł.2,4 km;

– Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102628B Rutki Stare – Turówka  dł. 0,7 km;

– Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102634B Żarnowo III – Turówka  dł. 2,6 km;

– Przebudowa drogi gminnej nr 102633B Żarnowo III – kol. Jeziorki  dł. 1,4 km.

Łącznie wykonano drogę o długości 7,1 km.

Łącza wartość inwestycji to 4 087 841,27 w tym:

dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 3 800 000,00 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Suwałkach w okresie od 10.05.2022r. do 26.08.2022r.