Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)

Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)

W dniu 26 listopada 2021r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez Gminę Augustów. Zadanie pn.”Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)” zrealizowane zostało z dofinansowaniem środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 607.739,71  zł. Łączne koszty stanowiły kwotę 1.381.647,70 zł.  Środki własne Gminy Augustów –773.907,99 zł.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: 30.07.2021r. do 20.12.2021r. Długość rozbudowanego odcinka-2016 m.

Wykonawcą zadania była Firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska, Pruszków, która wykonała w ramach zadania prace przygotowawcze, ziemne, odwodnienia korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi, usunięto również kolizję linii kablowej elektroenergetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej. Wszystkie elementy zadania wykonano pod nadzorem inwestorskim.

Oddaną do użytku drogę gminną poświęcił ksiądz Proboszcz Andrzej Pieńkowski. W uroczystości uczestniczył Pan Jarosław Zieliński– Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Szkiłądź– Wicestarosta Augustowski, Pan Maciej Borzyszkowski –Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,  Pan Zbigniew Buksiński-Wójt Gminy Augustów, Pan Wojciech Stankiewicz –Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra, Pan Jerzy Krüger– Kierownik Budowy Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o., Pan Sebastian Waszkiewicz-Inspektor Nadzoru, Pani Ewa Frąckiewicz– Przewodnicząca Rady Gminy Augustów, Pan Zdzisław Chmielewski-Zastępca Wójta Gminy Augustów, Pani Elżbieta Pszczoła-Sekretarz Gminy Augustów, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Augustów.