Ulotka informacyjna dotycząca obowiązku przestrzegania wymogów dotyczących występowania ptasiej grypy

GUlotka: GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?