Uchwały podatkowe na rok 2018

UCHWAŁA NR XXIII/186/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok


UCHWAŁA NR XXIII/187/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.