Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu pn. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe drogi ekspresowej S16 na odcinku: Raczki – Knyszyn na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku, jako Projektant zadania, firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. chcielibyśmy poprosić Państwa o udostępnienie przesłanych materiałów na akcję informacyjną poświęcone ww. inwestycji.

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (dalej STEŚ) – podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego ramy nowego, drogowego zamierzenia inwestycyjnego. STEŚ jest wstępną dokumentacją koncepcyjną, określającą lokalizację przebiegu tras poszczególnych wariantów inwestycji z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy on wstępnej ocenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustaleniu jego efektywności i jest dokumentem poprzedzającym dalsze prace koncepcyjne nad konkretnym już wyłonionym po STEŚ wariantem przebiegu planowanej drogi ekspresowej S16.

W ramach realizacji ww. zadania, zostaliśmy zobligowani do zorganizowania i przeprowadzenia akcji informacyjnej dla aktualnego etapu, tj. STEŚ. Ma to na celu zebranie informacji i głosów przedstawicieli władz samorządowych, urzędów i instytucji oraz innych kluczowych interesariuszy projektu, przez których obszary administracyjne / pozostające w zarządzie, przebiegają projektowane warianty drogi S16.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące projektu będą dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej http://s16-elk-knyszyn.pl/.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych nieposiadających dostępu do Internetu w załączeniu przekazujemy materiały w formie krótkiego opracowania i zwracamy się do Państwa z prośbą o ich udostępnienie. Ponadto podanie informacji do publicznej wiadomości o ich

dostępności, na przykład na stronie internetowej.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie przesłanych materiałów oraz sformułowanie:

  • wstępnej opinii na temat prezentowanych rozwiązań
  • przydatnych danych i informacji, np. w postaci planowanych przez Państwa zamierzeń inwestycyjnych lub organizacyjnych mogących mieć wpływ na projektowane przez nas przebiegi wariantów,
  • Informacji o ewentualnych ryzykach i potencjalnych punktach konfliktowych biorąc pod uwagę np. nastroje społeczne w odniesieniu do poszczególnych wariantów,
  • innych uwag i zapytań do naszych materiałów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu – dane znajdują się na końcu pisma. Prosimy również o przekazanie danych kontaktowych do przedstawiciela z Państwa strony.

Z poważaniem,

Schuassler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Rafał Bielicki

Kierownik Projektu