Szanowni Państwo

ZK-I.967.183.2021.RK

Mając na względzie realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19,
pragnę przypomnieć, iż pacjent wyrażający chęć zaszczepienia (lub osoba działająca w jego
imieniu), którego stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień
oraz skorzystanie z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego, może
skontaktować się z placówką POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej, w celu
zaszczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień.
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zorganizował pięć
dodatkowych wyjazdowych zespołów szczepiennych przeciw COVID-19, stanowiących
wsparcie dla populacyjnych punktów szczepień w szczepieniu pacjentów obłożnie chorych.
Szczegółowe zasady organizacji szczepień realizowanych wyłącznie w miejscu pobytu
pacjenta zostały wysłane do wszystkich placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz
pielęgniarek długoterminowych w województwie podlaskim poprzez portal wymiany danych
SZOI.
Biorąc powyższe pod uwagę, w załączeniu przesyłam do służbowego wykorzystania,
wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw
COVID-19 przez zespoły wyjazdowe szczepiące, a także zasady ich organizacji oraz
funkcjonowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw COVID

Zasady organizacji szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta