Szanowni Państwo

do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków
rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw
realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027. Z uwagi na krótki termin, jaki pozostał na złożenie w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania tego wsparcia, zwracam
się z uprzejmą prośbą o wsparcie w upowszechnieniu informacji na temat tego
programu.
Poniżej przekazuję informacje do wykorzystania w przedmiotowym zakresie.
W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania
płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór
prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać
przyznana rolnikom:

  • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
  • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).