Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wszyscy producenci rolni, w gospodarstwach których wystąpiły straty w uprawach ozimin
w wyniku ujemnych skutków przezimowania, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Augustów o oszacowanie szkód. Obowiązujące formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Augustów oraz na stronie internetowej. Wnioski można także pobrać ze strony internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

Na podstawie złożonych wniosków, Wójt Gminy Augustów wystąpi do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.

Wniosek o szacowanie szkód musi być wypełniony zgodnie z wnioskiem obszarowym na 2021 r.

Wnioski można składać w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Uprawy ozimin, na których wystąpiły straty, a które zostały już przyorane nie będą szacowane.

Szacuje się to co jest na polu!

 

ZAŁĄCZNIKI:

oswiadczenie_rolnika_dot._ aplikacji_publicznej

zalacznik_nr_1_wniosek_producenta_rolnego