Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej udzielonej Gminie Augustów przez Województwo Podlaskie.

Urząd Gminy Augustów informuje, że w ramach zawartej umowy w dniu 25 maja 2017 roku nr DIT-II.3031.75.2017 pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Augustów w związku z Uchwałą Nr XXXV/327/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku Gmina Augustów otrzymała pomoc finansową w wysokości 2.500,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach uzyskanego wsparcia finansowego Gmina Augustów zakupiła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorkach następujący sprzęt i wyposażenie:

  • Pilarkę STIHL MS 180 za kwotę 1.000,00 zł.,
  • Mundury koszarowe 2 kpl. za kwotę 799,99 zł.,
  • Buty strażackie 2 pary za kwotę 1039,99 zł.,
  • Kurtki typu „Sztormiak” szt. 6 za kwotę 852,39 zł.,
  • Lizaki sygnalizacyjne tarczowe szt. 2 za kwotę 103,32 zł.

Zakupiony sprzęt przekazany został jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorkach.