Spotkanie informacyjno-warsztatowe Dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

LGD NASZA AUGUSTOWSZCZYZNA STOWARZYSZENIE LOKLANA GRUPA DZIAŁANIA NASZA AUGUSTOWSZCYZNAZaprasza na spotkanie informacyjno-warsztatoweDotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027DATA:16 MAJA 2023 R., GODZ. 10:30 – 11:30MIEJSCE:GMINA AUGUSTÓW CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W ŻARNOWIE ŻARNOWO DRUGIE 16KONTAKT Z ORGANIZATOREM:email:augustowszczyzna@gmail.comwww.augustowszczyzna.org Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Augustowszczyzna” Ramowy Program II tury spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dot. Lokalnej Strategii RozwojuProgram spotkania konsultacyjnego:1. Rozpoczęcie spotkania2. Omówienie wyników pierwszej tury konsultacji wraz z komentarzem3. Prezentacja projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Nasza  Augustowszczyzna”• Diagnoza obszaru LGD• Analiza obszaru LGD• Cele Strategii• Sposób realizacji celów Strategii• Podział środków• Proponowany budżet4. Konsultacje nt. opracowanego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju5. Dyskusja na temat możliwości absorpcji funduszy w ramach LSR w nowej perspektywie finansowej6. Podsumowanie dyskusji i zakończenie spotkani