„Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce

Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do organizacji III edycji konkursu
„Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”
Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju
obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią
one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza
gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje
często niezauważony. Zamysł Konkursu powstał w 2017 roku, inicjatorem
była Rada Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, by uwidocznić
rolę kobiet zaangażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a także
docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i
pozwalających na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach.

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO -„Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce” 2021

Załącznik nr 1 Formularz uczestnictwa

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przyjęciu zasad udziału w konkursie wojewódzkimZałącznik

3 Oświadczenie o ochronie danych osobowych RODO PIR

Załącznik 4 Oświadczenie nt. wyrażenia zgody na zgłoszenie do konkursu w Brukseli