Publiczny internet w Gminie Augustów

grafika projektu

W dniu 30 października 2020 r. Gmina Augustów podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Publiczny internet w Gminie Augustów” ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1  “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie nr 1. 1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Niniejszy projekt będzie polegał na stworzeniu oraz utrzymaniu 11 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych. Możliwość korzystania z hot spotów będzie dostępna dla każdego obywatela w równym stopniu. Gmina Augustów- Beneficjent zobowiązuje się do zachowania zasad równości i niedyskryminacji wobec użytkowników. Gmina Augustów zobowiązuje się również do odpowiedniego utrzymania, serwisowania i zachowania stałej wysokiej wydajności urządzeń i udostępnianego za ich pośrednictwem dostępu do internetu. Punkty dostępu do bezpłatnego internetu dla każdego obywatela zostaną zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach publicznych. Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hot spotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet. Publiczne punkty dostępu do internetu zostaną zainstalowane w instytucjach użyteczności publicznej jak i zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej.

Wewnętrzne punkty dostępu będą zlokalizowane w:

1) Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów

2) Świetlica Netta Folwark 4A, 16-320 Bargłów,

Zewnętrzne punkty dostępu powstaną:

1) park w Białobrzegach,16-300 Augustów,

2) przy Szkole Podstawowej w Janówce, Janówka 48A, 16-300 Augustów,

3) remiza OSP Jabłońskie 23A, 16-300 Augustów,

4) remiza OSP Rutki, Rutki Stare 1, 16-300 Augustów,

5) remiza OSP Netta,Netta Druga 12A, 16-320 Bargłów,

6) świetlica Turówka,16-300 Augustów,

7) remiza OSP Topiłówka 36A, 16-300 Augustów,

8) remiza OSP Pruska Wielka 10, 16-300 Augustów,

9) remiza OSP Kolnica, 16-300 Augustów.

Okres realizacji projektu: do dnia 30.09.2021r.

Całkowita wartość projektu: 64.368 zł.

Dofinansowanie 100% obejmuje:

udział Unii Europejskiej- 54.712,80 zł

udział budżetu państwa- 9.655,20 zł.