Projekt „Cyfrowe Podlaskie” – zaproszenie na bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” – zaproszenie na bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

W związku z realizacją prowadzonego, przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, projektu „Cyfrowe Podlaskie” w województwie podlaskim trwają bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

Realizacja szkoleń rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku, jednak z uwagi na ograniczenia epidemiczne, odbywały się one głównie w formie zdalnej. Obecnie, uruchomione zostały kursy stacjonarne, z których bardzo chętnie korzystają osoby starsze, niepotrafiące samodzielnie skorzystać z form internetowych.

Założeniem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców regionu na temat wykorzystania technologii informatycznych w życiu codziennym i zawodowym, zaś dodatkowym pragnieniem organizatorów – integracja środowisk lokalnych, podczas wspólnego pozyskiwania wiedzy i podnoszenia kompetencji cyfrowych. Uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe oraz jest im zapewniony poczęstunek podczas przerw kawowych.

Każda osoba pełnoletnia zainteresowana udziałem w zajęciach może wybrać jeden z następujących kursów:

  1. e-Usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – omówienie zagadnień związanych z realizacją spraw urzędowych, sposobami pozyskiwania informacji z jednostek publicznych, sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu i konsekwencji nieprzestrzegania takich zasad. Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.
  2. Social media – możliwości wykorzystania portali społecznościowych w rozwijaniu własnych zainteresowań, prowadzenie profili osobistych jak i zawodowych, przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych. Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.
  3. Moje hobby i rozwój osobisty online – sposoby rozwijania własnych zainteresowań przy wykorzystaniu zasobów Internetu, prowadzenie profili społecznościowych dotyczących swojego hobby, możliwości współdzielenia swoich zainteresowań z innymi internautami na całym świecie. Sposoby załatwiania spraw codziennych przy wykorzystaniu zasobów Internetu. Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.
  4. Obsługa komputera i Internetu od podstaw – zapoznanie z obsługą komputera, wykorzystanie popularnych programów użytkowników, prowadzenie korespondencji elektronicznej, skuteczne wykorzystanie możliwości Internetu. Czas trwania szkolenia: 28 godzin lekcyjnych.

W związku z powyższym, jest możliwość organizacji bezpłatnego stacjonarnego szkolenia na terenie Gminy Augustów. Jedynym wymogiem jest zebranie przynajmniej jednej grupy 10-12 osób.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, jest duży nacisk, aby rozwijać różnego rodzaju e-usługi, np. od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie w ramach rządowego programu “Dobry Start” można składać tylko elektronicznie. Mamy dobrą okazję, żeby bezpłatnie pozyskać, albo pogłębić wiedzę z wykorzystania technologii cyfrowych i obsługi komputera. Szczególnie zachęcamy osoby starsze ze skorzystania z tej okazji.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w Urzędzie Gminy Augustów (pokój nr 4) lub pod numerem: 087 643 30 56 (wew. 44) do 30 września 2021 roku.