procedura postępowania w sytuacjach konfliktów na linii człowiek wilk

W związku z nasilającym się problem dotyczącym szkód wyrządzanych przez wilki na terenie województwa podlaskiego, uprzejmie informuję, iż występujące niebezpieczne sytuacje na linii człowiek – wilk wymagają wyjaśnienia a przede wszystkim natychmiastowej reakcji. Poniżej przekazujemy wytyczne w tym wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat działań mających na celu przybliżenie wiedzy jak należy postępować z w sytuacji pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych oraz w celu zwiększenie akceptacji wilka.

procedura postępowania w sytuacjach konfliktów na linii człowiek wilk.pdf

procedura postępowania w sytuacjach konfliktów na linii człowiek wilk.docx