PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ORAZ PUBLIKACJA PT „PODLASKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ”