prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych

>>Prezentacja szkoleniowa dla członków OKW<<

Z zastrzeżeniem, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.