POWIADOMIENIE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki

PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

W związku z planowanymi wyłączeniami energii elektrycznej mogą wystąpić również kilkuminutowe zaniki napięcia dla sąsiednich miejscowości/ulic.