POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Suwałkach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

                                                                         POSTANOWIENIE NR 102/2023
                                                                  Komisarza Wyborczego w Suwałkach
                                                                            z dnia 25 września 2023 r.
                                                   w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
                          w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
                                                            zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanawia, co następuje:
                                                                                               § 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu augustowskiego, powiatu sejneńskiego, powiatu sokólskiego, powiatu suwalskiego, w mieście na prawach powiatu Suwałkach, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 229 do postanowienia.
                                                                                               § 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Suwałkach oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
                                                                                                § 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                            Komisarz Wyborczy
                                                                                                                                                   w Suwałkach

                                                                                                                                                     Jacek Sowul

Postanowienie_KWwS_o_ObKW_102_2023