POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

flaga ukrainy z napisem pomoc dla ukrainy

 

W nawiązaniu do poleceń Wojewody Podlaskiego dotyczących organizacji doraźnych miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuję, jeżeli na teren Gminy Augustów przybyli uchodźcy z Ukrainy proszę   o niezwłoczne zgłoszenie do Urzędu Gminy Augustów pod numerem telefonu 87 643 30 56 lub 87 643 37 71. Wójt jest zobowiązany przekazywać codziennie informację do Starostwa Powiatowego  w Augustowie (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych) o ilości osób zakwaterowanych na terenie naszej gminy.

Pozostałych informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy można uzyskać pod numerem telefonu : 87 643 37 71.