Podatki

Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający.
Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia, itp. Obecnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach.

Wzory formularzy podatkowych:

  1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  – Uchwała Nr XII/89/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  2. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGOUchwała Nr XII/89/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  3. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNYzmieniony Uchwałą Nr XVI/117/2016 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 16 grudnia 2016 roku.
Uchwały podatkowe na rok 2019:  od nieruchomości      od środków transportu
Uchwały podatkowe na rok 2018
Uchwały podatkowe na rok 2017
Uchwały podatkowe na rok 2016
Uchwały podatkowe na rok 2015
Uchwały podatkowe na rok 2014
Uchwały podatkowe na rok 2013
Uchwały podatkowe na rok 2012
Uchwały podatkowe na rok 2011
Uchwały podatkowe na rok 2010


WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

WZORY FORMULARZY PODATKOWYCH