WŁĄCZENIE SYREN ALARMOWYCH W DNIU 01.08.2023 r., W CELU UPAMIĘTNIENIA 79 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

31 lipca 2023

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe – sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

27 lipca 2023

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

– oferowanej ceny usługi i produktu,

– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

KRUS informuje …

26 lipca 2023

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz  informuje, że z dniem 1 sierpnia 2023 r. na platformie GOV.PL uruchomiona zostanie nowa strona internetowa KRUS, dostępna pod adresem: www.gov.pl/krus.

Na nowej witrynie rolnicy znajdą wszystkie informacje z zakresu zabezpieczenia społecznego rolników, które były dostępne na dotychczasowej stronie.

Wraz z uruchomieniem portalu www.gov.pl/krus strona internetowa Kasy pod adresem – www.krus.gov.pl – przestanie być dostępna.

Szanowni Państwo,

19 lipca 2023

Zwracamy się uprzejmie z prośbą o zamieszczenie na stronie Urzędu poniżej załączonej informacji o bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Kurs znakarza szlaków turystycznych PTTK 2023

Biuro Zarządu Głównego PTTK oraz Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK organizują w terminie 28 – 30 lipca 2023 r. bezpłatny kurs na uprawnienia znakarza szlaków turystycznych PTTK, który odbędzie się w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze woj. podlaskie.

Kurs odbywa się w ramach projektu „Szkolenie znakarzy szlaków turystycznych PTTK” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizator pokrywa koszty pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) a nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie umowy wolontariatu z oddziałem PTTK w ramach, której znakarz będzie pracował 20 godzin przy działaniach związanych z administrowaniem szlakami prowadzonymi przez oddział PTTK.

Znakarzem może zostać członek PTTK, który ukończył 18 lat, posiada odznakę OTP w stopniu małym srebrnym, odznacza się znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień oraz posiada rekomendację administrującego szlakami Oddziału PTTK. Regulamin znakarza szlaków turystycznych PTTK znajduje się na stronie https://ktpzg.pttk.pl w zakładce – szlaki.

Niezbędne dokumenty: zgłoszenie na kurs, rekomendację oddziału PTTK oraz umowę wolontariatu z oddziałem, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres email : marek.lygas@pttk.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2023 r.

Informacje o darmowym kursie i niezbędne pliki do pobrania znajdują się tutaj:
https://www.pttk.pl/o-nas/o-nas-o-pttk/o-nas-o-pttk-aktualnosci/767-kurs-znakarza-szlakow-turystycznych.html

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs.

O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnik zostanie powiadomiony oddzielnym mailem. Liczba miejsc jest ograniczona do 35 osób.

Na kurs przywozimy oryginały dokumentów:
1. Rekomendacja oddziału
2. Umowa wolontariatu z oddziałem
3. Zgłoszenie kandydata

—-
Z uszanowaniem,
Dział Programowo-Promocyjny
Biuro Zarządu Głównego
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

OGŁOSZENIE-oferta realizacji zadania publicznego pn. Obóz harcerski „Sucha Rzeczka 2023”

19 lipca 2023

                                                                                                                       Augustów, 19.07.2023r.

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 571, ze zm.) Wójt Gminy Augustów informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://bip.ug.auuustow.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Obóz harcerski „Sucha Rzeczka 2023”, złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białystok, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Augustów wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do dnia 27 lipca 2023r. pocztą elektroniczną na adres gmina- augustowffigmina-augustow.eu lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy Augustów

Ul. Mazurska lc,

16-300 Augustów.

W każdym przypadku decyduje data wpływu uwagi dotyczącej oferty złożonej w Urzędzie Gminy Augustów.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                         Zbigniew Buksiński

 

Oferta na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

18 lipca 2023

Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na zwierzęta!
Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia ludzi, ale także dla zwierząt.
Odwodnienie, poparzenia, udar to tylko niektóre z zagrożeń, które wynikają z niewłaściwej opieki nad zwierzęciem latem. Szczególnie w trudnych warunkach są zwierzęta żyjące na uwięzi, pozostawione same sobie, często bez kropli wody zdatnej do picia. Buda, która stoi na otwartym słońcu i jest pokryta blachą nagrzewa się i temperatura w środku sięga nawet 70*C. Metalowy łańcuch rozgrzewa się do podobnych temperatur i może powodować poparzenia na skórze zwierzęcia. Dlatego apelujemy, żeby latem zwrócić jeszcze większą uwagę na zwierzęta! Nie mamy żadnej wątpliwości, że najlepszym dla zwierzęta jest stała obecność przy nim.
Natomiast jeśli zwierzę przebywa na zewnątrz powinno mieć stworzone odpowiednie warunki.
Zwierzę musi mieć stały dostęp do wody zdatnej do picia. Nie zapomnij jej wymieniać. Jeśli pies wylewa wodę, przytwierdź naczynie. Miejsce do schronienia powinno być zacienione. Jeśli pies przebywa w budzie, powinna być odizolowana, pokryta papą lub drewnem. Blacha i wszystkie inne metalowe przedmioty nagrzewają się do wysokich temperatur i mogą powodować poparzenia. Jeśli pies przebywa w ogrodzonej przestrzeni, pamiętajmy, aby wielkość kojca była dostosowana do wielkości psa. Pies powinien móc się swobodnie poruszać oraz mieć miejsce do egzystencji. W Ustawie o ochronie zwierząt ustawodawca wskazał, że pies na uwięzi nie może być dłużej niż 12 godzin na dobę a uwięź nie może być krótsza niż 3 metry. Nie ma wątpliwości jednak, że najlepiej zrezygnować z tego rozwiązania Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego psa przed upałami oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).
Jeżeli na stałe utrzymujesz psa w warunkach zagrażających jego zdrowiu a nawet życiu lub powodującym cierpienie jest to przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust.2 pkt 17 i 19 ustawy o ochronie zwierząt).

17 lipca 2023

Gmina Augustów informuje, iż w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkomsamorządu terytorialnego ze środków Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowejz przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania lub działańszkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dokonano zakupu 10 sztukfabrycznie nowych wielosezonowych opon do ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczegoRenault Kerax, który znajduje się w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Jabłońskie.Dotację celową w kwocie 29.000,00 zł. Gmina Augustów otrzymała w ramach umowyNr DIT-1.3031.40.2023 zawartej w dniu 29.05.2023 roku pomiędzy WojewództwemPodlaskim a Gminą Augustów.Całkowita wartość zadania wyniosła 33.000,00 zł. z czego środki finansowe w kwocie29.000,00 zł. pochodziły z dotacji celowej Województwa Podlaskiego natomiast pozostałakwota w wysokości 4.000,00 zł. stanowiła środki własne Gminy Augustów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na XL zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 21 lipca 2023r. (piątek) o godzinie 10:00

14 lipca 2023

                                                                                               OBWIESZCZENIE

                                                                 PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                                              z dnia 13 lipca 2023 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2023 r. /piątek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.     

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 14 czerwca 2023 r. do 21 lipca 2023 do roku.
  1. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Augustów;

b) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;

c) w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych na lata 2024-2033 w Nadleśnictwie Szczebra;

d) w sprawie utworzenia Augustowskiego Związku Międzygminnego;

e) w sprawie przyjęcia Statutu Augustowskiego Związku Międzygminnego;

f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023.

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.

5. Wolne wnioski.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Obwieszczenie o XL sesji w dniu 21.07.2023 r

Projekt uchwały nr XL_2023 dot. projektu lasów ochronnych

Projekt Uchwały nr XL_2023 Regulamin stypendia i zasiłki szkolne.

Projekt Uchwały nr XL_2023 utworzenie Związku Międzygminnego

Projekt Uchwały nr XL_2023 w sprawie powoływania LZI

OGŁOSZENIE O WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH.

6 lipca 2023

OGŁOSZENIE O WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH

 Nabór kandydatów na Członków Komisji

 

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ogłosiła wybory do samorządu rolniczego na dzień 24 września 2023 r.

Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00

w lokalu wyborczym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów

ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów

 

Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 183)

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

 1.  osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Osoby zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolnicze mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów do komisji okręgowej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia
i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesłanie go na adres mailowy bialystok@pirol.pl lub osobiście do biura PIR w Porosłach ul. Wierzbowa 57 w terminie do
7 czerwca 2023 r. godz. 15.00.

Więcej szczegółów na stronie Podlaskiej Izby Rolniczej.

Zgloszenie-na-czlonka-Komisji-Okregowej-2

Informacja dot. wyborów ławników sądowych

5 lipca 2023

W piątek, 16 czerwca 2023 r., w Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszej gminy, którzy przeżyli w związku małżeńskim minimum 50 lat – Złote Gody.  W uroczystości wzięło udział 5 par:

 • Państwo Anna i Jan Chmielewscy,
 • Państwo Zofia i Alojzy Frąckiewicz,
 • Państwo Teresa i Marian Wasilewscy,
 • Państwo Jadwiga i Marek Zysko,
 • Państwo Halina i Jerzy Szyperek.

“Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostały nadane Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast małżonkom wręczył je – wraz z drobnym upominkiem od gminy – Wójt Gminy Augustów Zbigniew Buksiński. W uroczystości, która stała się okazją do wspomnień, wzięli także udział najbliżsi Jubilatów. Wójt Gminy Augustów wraz z Zastępcą Gminy Augustów Panem Zdzisławem Chmielewskim życzyli odznaczonym parom dalszego zgodnego pożycia małżeńskiego w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Należy podkreślić, iż Jubilaci są godnym wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń.

Małżeństwom, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości, czyli Państwo Genowefa i Kazimierz Ślużyńscy oraz Państwo Lucyna i Wiesław Galiccy, odznaczenia wręczono w indywidualnych terminach.

Przy okazji tego jubileuszu informujemy, iż do zgłoszenia inicjatywy Wojewodzie Podlaskiemu przyznania “Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla mieszkańców Gminy Augustów uprawniony jest Wójt Gminy Augustów. Wobec powyższego w tej sprawie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1 C, 16 –300 Augustów, pokój nr 2.

grupowe zdjęcie wszystkich par, które otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie

zdjęcie przedstawia medale i dyplomy za długoletnie pożycie małżeńskie

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

3 lipca 2023

Urząd Gminy Augustów informuje, że rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji celowej ze środków z budżetu gminy.

Wnioski można składać w terminie od dnia 03.07.2023 r. do dnia 17.07.2023 r.

O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Augustów, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Do realizacji przedsięwzięcia należy przystąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Oznacza to, że dotacja nie będzie przyznawana na refinansowanie wydatków na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni poniesionych przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu dotacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w załączniku do uchwały nr XXXIX/373/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 16 czerwca 2023 r.

Wysokość jednorazowej dotacji celowej wynosi 75 % kosztów związanych z budową i montażem przydomowej oczyszczalni, nie więcej niż 10 000,00 zł. brutto.

Załączniki:

 1. Uchwała Rady Gminy Augustów w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

3 lipca 2023

Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Celem świadczenia jest uhonorowanie sołtysów za zaangażowanie w pracę społeczną i zasługi na rzecz społeczności lokalnej.

Świadczenie będzie wypłacane dla osób pełniących funkcję sołtysa, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego. Aby je otrzymać osoba uprawniona, będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

 • pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
 • uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja z KRUS

Zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa

WNIOSEK-SOŁTYSI

3 lipca 2023

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się ważne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych i badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, skontaktuje się z nim ankieter (telefonicznie lub osobiście) w celu przeprowadzenia wywiadu.