Otwarcie budynku Urzędu Gminy Augustów w dniu 29 maja 2019 roku

W dniu 29 maja 2019r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania, symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku Urzędu Gminy Augustów ul. Mazurska 1 C.

Na uroczystość przybyli m.in. posłowie na Sejm RP Pan Lech Kołakowski oraz Pan Jerzy Wojciech Małecki, poprzedni i obecni włodarze powiatu augustowskiego, władze miasta Augustowa, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, szefowie służb, inspekcji i straży, radni i sołtysi, duchowni.

Inicjatorami budowy budynku byli:

Wójt  Gminy Augustów              –  Zbigniew  Buksiński,                                                                   –  Przewodniczący  Rady  Gminy  –  Zdzisław Chmielewski ,                                                                –  Radni   Gminy  Augustów    kadencji  2014 – 2018.

Dokumentacja techniczna wykonana została przez Marka Kochańskiego. Prace budowlane nowej siedziby rozpoczęły się w 21 listopada 2017r. a zakończyły 25 lutego 2019r. Budowę prowadziło przedsiębiorstwo Firma PHU MASTER Łukasz Staniszewski – EŁK. Nadzór budowlany prowadziła inspektor  Lucyna Chmielewska, a  kierownikiem budowy  był  Adam Zieliński.

Wójt Gminy Augustów podziękował serdecznie wszystkim osobom  zaangażowanym w prace nad nowym budynkiem.       

Przybyli goście pogratulowali władzom gminy Augustów nowego, nowoczesnego budynku Urzędu Gminy. 

Uroczystość uświetnił występ zespołu Riabina.    

Otwarcie budynku Urzędu Gminy Augustów w dniu 29 maja 2019 roku