Oświata i kultura

Radzie Gminy podlega  6 szkół podstawowych. Szkoły podstawowe posiadają swojego patrona oraz prawa do posiadania sztandaru. Przy szkołach znajdują się Izby Pamięci z wieloma eksponatami. Izba przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce przekształcona została w Muzeum Armii Krajowej.

 

Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach
16-300 Augustów tel. 087 644 92 25

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce
16-300 Augustów tel. 087 644 93 97

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Dobrzańskiego “Hubala”
w Kolnicy 16-300 Augustów tel. 087 644 92 95

 

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie
16-320 Bargłów tel. 087 643 21 67

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach
16-300 Augustów tel. 087 644 20 09

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
16-300 Augustów tel. 087 643 68 05

Kultura

Animatorem życia kulturalnego w gminie jest Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie z dwiema Świetlicami Wiejskimi w Borze i Netcie Folwark  i pięć Filii Bibliotecznych w Białobrzegach, Borze, Janówce, Netcie Folwark i Rutkach. To na nich spoczywa odpowiedzialność za rozwój i upowszechnianie kultury oraz ochrona dorobku kulturalnego Gminy Augustów.

Zadaniem tych placówek jest organizacja imprez i prowadzenie na tyle atrakcyjnych form, by zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w szeroko pojmowanym życiu kulturalnym.

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie jest organizatorem imprez cyklicznych, obchodów świąt rocznicowych i okolicznościowych. Dla wszystkich mieszkańców gminy organizowane są corocznie konkursy na prace związane z tradycjami ludowymi : Świąt Wielkanocnych – “Święto Wiosny” (marzec), Świąt Bożego Narodzenia – “Herody” (grudzień). Konkurs “Nasz ogród – to nasza piękna wieś” (maj – wrzesień) jest motywacją dla wielu gospodyń, aby czyściej i ładniej utrzymać swoje ogródki i obejścia domowe.

Turniej rodzin (wrzesień) jest konkursem, w którym całe rodziny wspaniale się bawią, a jednocześnie sprawdzają swoje umiejętności sportowe i artystyczne.

Święto jesieni” – konkurs na najciekawsze w kształtach i najdorodniejsze płody rolne daje szansę wielu gospodyniom i gospodarzom na prezentację swoich plonów.

Dla dzieci szkół podstawowych organizowany jest już od 7 lat Mały Omnibus Turniej o Puchar Przechodni Wójta Gminy. Poza tym dzieci i młodzież mogą rozszerzać swoje zainteresowania pod okiem fachowców w kółku plastycznym, kulinarnym, sportowym, komputerowym.

Przy Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie działa zespół wokalny mniejszości narodowej staroobrzędowców “Riabina” (Jarzębina) oraz zespół muzyczny “Styl” obsługujący imprezy organizowane przez GOK.

Zespół “Riabina” ma swoją siedzibę we wsi Bór – Gabowe Grądy. Założony został w 1988 roku. Stroje zespołu są oryginalne. “Riabina” reprezentuje kulturę ludową, tradycje, zwyczaje i obrzędy staroobrzędowców. W Polsce jest jedynym zespołem prezentującym ich kulturę. Występuje na przeglądach i festiwalach zdobywając nagrody i wyróżnienia. W skład zespołu wchodzi sześć pań. Tańczą i śpiewają bez akompaniamentu instrumentalnego, wykonując stare pieśni w dialekcie języka rosyjskiego. W roku 1999 została wydana płyta i kaseta pt.: “Pieśni Staroobrzędowców Riabina“.

W dniu 25 maja 2008 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia działalności zespołu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

20-lecie-dzialalnosci-zespolu-riabina
20-lecie-dzialalnosci-zespolu-riabina

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie, dwie Filie Biblioteczne i trzy Filie Publiczno – Szkolne tworzą sieć biblioteczną dostępną dla mieszkańców całej Gminy Augustów. Ogółem placówki biblioteczne posiadają około 60 tysięcy woluminów o charakterze uniwersalnym, które są wypożyczane prawie 34 tysięcy razy w ciągu roku.

Biblioteki poprzez zaspokajanie potrzeb czytelniczych służą społeczeństwu naszej gminy w ogólnym upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

Przy placówkach kultury skupiają się twórcy ludowi, którzy kultywują polskie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.