Ogłoszenie Wójta Gminy Augustów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Augustów.