OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

W nawiązaniu do Uchwały Nr XXXVII/352/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa, Wójt Gminy Augustów zaprasza mieszkańców sołectwa Kolnica Nowa do udziału w konsultacjach społecznych w celu zaopiniowania statutu sołectwa. Z uwagi na zmianę nazwy miejscowości i sołectwa postanawia się nadać nowy statut sołectwa Kolnica Nowa.

W związku z powyższym dnia 26 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Biurze Zakładu Doświadczalnego w Kolnicy Nowej odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedłożenie porządku zebrania.
  2. Wyrażenie opinii w głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia proponowanego Statutu Sołectwa Kolnica Nowa.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie zebrania.

W załączeniu:

  1. Projekt Statutu Sołectwa Kolnica Nowa.