OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERYTORIALNYCH w Gminie Augustów