Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w gminie Augustów, powiat augustowski