Obwieszczenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 11:00 w  Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie odbędzie się

wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury  i  Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie pisma Pana Jerzego Dobkowskiego w sprawie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 46/16.
  4. Planowane remonty dróg w roku bieżącym. Ocena zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017.
  5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania,

Spraw Gospodarczych i Rolnictwa

Henryk Karczewski

Przewodnicząca Komisji

Rewizyjnej

Jolanta Jagłowska

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury

i Spraw Społecznych

Marek Sujata