Obwieszczenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów w dniu 12 maja 2017 r.

Informujemy, że w dniu 12 maja 2017 roku (piątek) o godz. 12:30 w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie odbędzie się wspólne posiedzenie

Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwe komisje projektów uchwał:
a) zmieniająca uchwałę nr XVIII/132/2017 Rady Gminy Augustów z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
b) zmieniająca uchwałę nr XVI/119/2016 Rady Gminy Augustów z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie i Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie oraz nadania Statutu Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie;
c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
d) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2017-2020.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania,

Spraw Gospodarczych i Rolnictwa

Henryk Karczewski

Przewodnicząca Komisji

Rewizyjnej

Jolanta Jagłowska

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury

i Spraw Społecznych

Marek Sujata