Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Komisji
Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa
Rady Gminy Augustów
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
 

Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek)  o godz. 14:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Augustów.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

 

Przewodniczący Komisji

Henryk Karczewski