OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w roku 2021 na terenie powiatu augustowskiego, w ramach

Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe.

Prace terenowe związane z realizacją tego przedsięwzięcia, wykonywane będą na zlecenie

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, firmy: KRAMEKO Sp. z o.o. i TAXUS Sp. z o.o.

W związku z powyższym proszę właścicieli gruntów leśnych i nieleśnych oraz wód wszystkich form własności, o umożliwienie osobom upoważnionym przez poszczególnych wykonawców wstępu na nieruchomość, w celu wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Starosta Augustowski