Obowiązki informacyjne

Klauzula informacyjna- Klijent Urzędu/ Jednostki Gminnej

Klauzula informacyjna-DZIENNIK-KORESPONDENCJI

Klauzula informacyjna ponowne wykorzystanie

Klauzula informacyjna-PRZEKAZANIE SPRAWY WG WŁAŚCIWOŚCI

Klauzula informacyjna- DOWODY OSOBISTE

Klauzula informacyjna- INFORMACJA PUBLICZNA

Klauzula informacyjna- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Klauzula informacyjna- PETYCJE

Klauzula informacyjna- SKARGI I WNIOSKI

Klauzula informacyjna- REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ/WSPÓŁPRACĘ

Klauzula informacyjna – ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna – Zakup preferencyjny paliwa stałego

Klauzula informacyjna- Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich