Nieodpłatny odbiór folii, sznurka, siatki i opakowań po nawozach rolniczych

Nieodpłatny odbiór folii, sznurka, siatki i opakowań po nawozach rolniczych W dniach od 20 do 30 października 2020 r. na terenie Gminy Augustów rozpocznie się zapowiadana, nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wcześniej w Urzędzie Gminy Augustów stosowny formularz zgłoszeniowy z zadeklarowana masą odpadów pochodzących z działalności rolniczej, są proszeni o właściwe przygotowanie odpadów rolniczych poprzez ich oczyszczenie i spakowanie w Big-Bag oddzielnie dla każdej frakcji: 1)folia biała  2)folia czarna 3)sznurek 4)siatka 5)opakowania po nawozach 6)opakowania typu Big-Bag Odpady nie przygotowane wg powyższych wskazówek mogą zostać nie odebrane ! Tak spakowane odpady należy dostarczyć zgodnie z HARMONOGRAMEM ODBIORU bezpośrednio do punktów zbiórki |w godz. 8.30 - 13.30 Harmonogram odbioru: 20 października 2020 r. Kolnica - parking przy cmentarzu (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Białobrzegi, Czarnucha, Góry, Kolnica, Komaszówka, Ponizie, Rzepiski, Twardy Róg) 21 października 2020 r. Kolnica - parking przy cmentarzu (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Gliniski, Osowy Grąd, Promiski, Świderek) 22 października 2020 r. Biernatki - boisko (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Biernatki, Turówka) 23 października 2020 r. Biernatki - boisko (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Grabowo Kolonie, Grabowo , Rutki Nowe, Rutki Stare) 26 października 2020 r. gospodarstwo rolne Pruska Wielka nr 36 (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Pruska Wielka, Pruska Mała, Posielanie i Mikołajówek) 27 października 2020 r. Janówka - parking przy szkole . (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Janówka, Chomontowo, Jabłońskie, Topiłówka, Mazurki) 28 października 2020 r. Żarnowo Drugie przy byłej zlewni mleka (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Drugie) 29	października 2020 r. Żarnowo Drugie przy byłej zlewni mleka (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Jeziorki, Żarnowo Trzecie) 30 października 2020 r. Netta Folwark przy świetlicy (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Netta Pierwsza, Netta Druga, Netta Folwark, Uścianki) Uwagi: -	Dofinansowana będzie jedynie zbiórka odpadów rolniczych w ilości nie przekraczającej wartości wskazanych przez każdego rolnika w formularzu zgłoszeniowym. -	Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne (własne i dzierżawione) o powierzchni powyżej 75 ha muszą mieć wpis do rejestru BAZY DANYCH O ODPADACH (BDO) i przed przekazaniem folii powinni zarejestrować elektronicznie ten fakt w BDO. Kontakt do wykonawcy usługi: BIOM Sp. z o. o., tel., 533 340 590 Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.