Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie spis.gov.pl.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową nr tel. 22 279 99 99  i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Gminy/Miasta lub Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Zorganizowane są w nich stanowiska spisowe. Można skorzystać również z pomocy pracowników tych instytucji przy wypełnianiu formularza spisowego.

Z respondentami, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz spisowy w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. W przypadku, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli, dane będą także zbierane przez rachmistrzów spisowych w drodze wywiadu bezpośredniego.

Pamiętajmy o tym, że dane zebrane w spisie będą mogły stanowić podstawę podejmowania decyzji gospodarczych i społecznych w kolejnych latach oraz przygotowywania planów rozwojowych naszego kraju, województw, jak i naszych małych ojczyzn, jakimi są gminy. Udział w spisie jest zatem nie tylko naszym obowiązkiem, ale także prawem. Rozwój kraju jest przecież ważny dla nas wszystkich.

Zwracamy się do Państwa z apelem o poświęcenie swego czasu i spisanie się przez Internet. Będzie to Państwa wkład w nasze wspólne dobro.