“Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – informacja o przekazanej dotacji

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wsparcia  w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów

przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży informujemy, iż z budżetu państwa na wyżej wskazany cel została przekazana dotacja w wysokości 4.960,00 zł, przy czym w odniesieniu do:

  1. Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich w wysokości 2.480, 00 zł
  2. Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego” Hubala” w Kolnicy w wysokości 2.480, 00 zł

Organ prowadzący przekazał na realizację w/w zadania wkład własny w wysokości 1.240,00 zł, przy czym w odniesieniu do:

  1. Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich w wysokości 620,00 zł
  2. Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego” Hubala” w Kolnicy w wysokości 620,00 zł