Monitorowanie rynku maku oraz Monitorowanie rynku konopi włóknistych

W dniu 7 maja 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764) na podstawie których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje mechanizmy: „Monitorowanie rynku maku” oraz „Monitorowanie rynku konopi włóknistych”.

Warunki uczestnictwa w mechanizmach: Monitorowanie rynku maku i Monitorowanie rynku konopi włóknistych oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej KOWR:

https://www.kowr.gov.pl/interwencja/konopie-wlokniste

https://www.kowr.gov.pl/interwencja/mak

KONOPIE_podmiot-skupujacy

KONOPIE_producent

MAK_podmiot-skupujacy

MAK_producent