Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała w gm. Augustów”. oraz • „Budowa sieci wodociągowej Świderek –Obuchowizna w gm. Augustów”.

RZĄDOWY FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH

Gmina Augustów otrzymała dotację w wysokości 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to program w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z późn. zm., środki można przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Otrzymane wsparcie przeznaczone zostało na dofinansowanie następującego zadania:

  • „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała w gm. Augustów”. Inwestycja polegała na montażu drugiego kompletu filtrów I i II stopnia filtracji wraz z osprzętem i uzyskanie docelowej wydajności, montażu sprężarki, lampy UV, remoncie obudów studziennych, wymianie pomp głębinowych, remoncie zbiorników retencyjnych, dostawie i montażu agregatu prądotwórczego wraz z szafą Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR), zagospodarowania terenu przy tej stacji uzdatniania.
    Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 788.794 zł
    Całkowita wartość zadania:  1.038.170,73 zł

 

  • „Budowa sieci wodociągowej Świderek –Obuchowizna w gm. Augustów”.  Inwestycja polegała na budowie 1914 m sieci wodociągowej w gm. Augustów.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 211.206 zł

Całkowita wartość zadania:  274.294,29 zł